כללי:

 1. האתר והשירות של קיריל (kiricatura.com) (להלן: “האתר“) המנוהל ע”י קיריל נלקנבאום (להלן: “הספק“), משמש כאתר המאפשר לאנשים פרטיים ולארגונים (להל: “הלקוח“) להזמין שירותי איור (להלן: :”השירות“) קריקטורה / פורטרט מצויר מתמונה/באירוע (להלן: “היצירה“), ולקבל אותה בקובץ או על מוצר (להלן :”ההזמנה“) במייל /באיסוף עצמי או באספקה עד הבית.
 2. כמו כן האתר מאפשר לכלל גולשים באינטרנט (להלן: “המשתמש“) לצפות ביצירות ובאתר.
 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “תנאי השימוש“), אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
 4. השימוש באתר יהווה ראיה להסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או לתנאי כלשהו אנא אל תשתמש בשירותי האתר.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. תקנון זה והתנאים המפורטים בו ניתנים לשינוי בכל עת וללא מתן הודעה מראש על-ידי הספק. התקנון עודכן לאחרונה ביום 1/1/2023.

תנאי השימוש

 1. המשתמשים רשאים להשתמש באתר לצרכים האישיים ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מהספק.
 2. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר.
 3. הספק רשאי לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הספק בקשר לכך.
 4. הספק לא מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והספק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. הספק לא יהיה אחראי להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידי המשתמש באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור,
 5. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.
 6. מובהר, כי הספק לא אחראי לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיו”ב והספק שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.
 7. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין בעת ההזמנה במחשבי הספק.
 8. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של הספק, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
 9. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של הספק או של צד ג’ כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכיו”ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
 10. חל על המשתמש איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומרים: בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים, גסים, בוטים, גזעניים, מעליבים, שיש בהם משום לשון הרע, שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין, בעלי אופי פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, המנוגדים לחוק הגנת הפרטיות וכיו”ב.

תנאי השירות

 1. כל מועדי האספקה כפי שמפורסמים באתר יחושבו מרגע קבלת כל החומר הנדרש מהלקוח (כגון תמונות איכותיות על-פי ההנחיות המפורטות באתר) וביצוע התשלום בפועל לספק עבור השירות.
 2. ההזמנה ו/או העברת חומר שבוצעו לאחר השעה 18:00 בימי א’-ה’, יחושבו כאילו בוצעו בשעה 8:30 בבוקר של יום המחרת. הזמנה ו/או העברת חומר שבוצעו לאחר השעה 12:00 ביום ו’, יחושבו כאילו בוצעו בשעה 8:30 בבוקר של יום א’.
 3. המוצר נשלח באמצעות מייל, דואר ישראל, חברות שליחויות או הצייר עצמו עד בית הלקוח. הספק לא יהיה אחראי לעיכובים במסירת המוצר במקרים הבאים וכתוצאה מ:
  א. כוח עליון ו/או אירועים שלא בשליטתה, לרבות, אך לא רק, שביתות ועיצומים וכן בשל עיכובים סבירים אשר יגרמו על-ידי צדדים שלישיים.
  ב. עיכובים מצד הלקוח בהספקת תיאור מלא של ההזמנה ותמונות איכותיות המתאימות לציור בהתאם להנחיות הספק.
  ג. עיכוב מצד הלקוח במשלוח תגובה לסקיצה שנשלחה מהספק לאישורו, או חוסר זמינות של הלקוח במהלך הפקת המוצר
  ד. אובדן המשלוח על ידי המוביל
 1. הספק פועל בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק את המוצר ליעדו. אולם לעיתים מוצר הנשלח באמצעות הדואר ו/או חברת שליחויות עשוי להיאבד. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות, אשר יגרמו כתוצאה מהגעת המוצר לצד שלישי כלשהו.
 2. הספק לא יהיה אחראי לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה, או אובדן המשלוח על ידי המוביל.
 3. בעת מסירת המוצר רשאי הספק לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.
 4. תעריפי המשלוח המופיעים באתר הינם בישראל בלבד, עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.
 5. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ’א – 1981. לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. החזרת הכסף חלקית או מלאה תיעשה לפי שיקול הספק בלבד, תלוי בהיקף המשאבים שהושקעו בהזמנה.
 6. במידה ויחליט הלקוח לשנות את נושא האיור ו/או קומפוזיציה ו/או רקע ביצירה שינוי החורג מהזמנתך המקורית, יהיה רשאי הספק לגבות תוספת תשלום עד לגובה מחירו של מוצר חדש ו/או לפי שעות עבודה חריגות.
 7. הספק דואג לספק ללקוח את אותו השירות והספק שהוזמן על ידו, אך אם נבצר מקבלן המשנה או מהעובד מכוח עליון לספק את השירות, הספק שומר לעצמו את הזכות לספק ללקוח את השירות הספק החלופי באיכות דומה לזה שהוזמן ע”י הלקוח.

הגבלת אחריות

 1. הספק ו/או מי מטעם אינם אחראים בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או מהזמנת שירותים ומוצרים שהוצאו למשתמש על-ידי האתר.
 2. הלקוח יישא באחריות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי אשר נפגע מן היצירה שהופקה לבקשתו.
 3. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (“AS-IS”) בהתאם להחלטות הספק, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הספק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.
 4. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל עם הספק או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה  ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר.
 5. הספק עושה כל מאמץ כדי שאתה תהיה שבע רצון מהיצירה באמצעות העסקת מאיירים מוסמכים וכן מערכת להדמיית המוצר הסופי ואולם הספק לא יישא באחריותולא תבצע זיכוי כספי עקב חוסר שביעות רצונך מן היצירה שכן מדובר ביצירת אומנות הניתנת לפרשניות שונות. לשם הבטחת שביעות רצון הלקוח מן היצירה, הלקוח מקבל את האיור להגהה ויכול לבקש לתקנו. כל עוד הבקשה אינה כוללת הוספת פרטים שלא הוזמנו מראש, התיקון יעשה על ידי המאייר שלנו ללא תשלום נוסף .

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של הספק. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הספק.
 2. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר, שמורים לספק.
 3. סימני מסחר, סימני לוגו, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר וכן עריכתם והצגתם של כל אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של הספק או לקוחותיו (לוגואים או סימני מסחר של לקוחות מסחריים) והעתקם ו/או השימוש בהם מהווה פגיעה בזכויות קניינו של הספק ושל לקוחותיו .
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לאחסן במאגרי מידע, או בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתן הספק את הסכמתו מראש ובכתב.
 5. כל הזכויות ביצירות הנמצאות לתצוגה באתר והמסופקות עם המוצר הינם רכושו הבלעדי של הספק. לרוכש את המוצר ניתנת זכות שימוש לא בלעדית ופרטית בלבד במוצר וביצירה. רוכש היצירה והמוצר אינו רשאי להשתמש בהם לצרכים מסחריים כלשהם והוא אינו רשאי לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, ואף לא לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה בכל דרך שהיא, אלא אם הוענק לו רישיון מהספק המפורט בחשבונית המס, ולאחר ששילם את מלוא התמורה לספק עבור היצירה.
 6. הספק יהיה רשאי לחתום על היצירה והמוצר באמצעות לוגו ו/או כתובת האתר ו/או שם מסחרי ו/או כל כותרת שתמצא לנכון.
 7. במקרה של העברת המוצר עם היצירה לגורם אחר, הזכויות וההתחייבויות שחלו על הרוכש יחולו גם על הגורם שקיבל את היצירה, בין אם קיבלה בתמורה או במתנה.
 8. הספק יהיה רשאי להציג את היצירה ו/או המוצר או חלק ממנו לאחר חודש ממועד האספקה ואילך, זאת לשם הדגמת המוצר באתר. רוכש המוצר יהיה רשאי להודיע לספק להימנע לעשות כן, ובלבד שעשה זאת בכתב ובמפורש.
 9. הסק יהיה רשאי להשתמש ביצירה במלואה ו/או בחלקים ממנה לשם יצירת ומכירת יצירות חדשות ויצירות נגזרות, רוכש היצירה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לזכויות, תמלוגים ו/או פיצויי כלשהו בגין היצירה ו/או חלקים ממנה.
 10. הלקוח מצהיר כי הינו הבעלים של כל הזכויות בתכנים המועברים על-ידו לספק והמועלים על-ידו לאתר, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים של התכנים.
 11. ידוע לגולש וללקוח שכל מידע, טקסט, גרפיקה, תמונה, כתבה וכל חומר אחר שפורסם ו/או הועלה על ידך לאתר ו/או הועבר על-ידך לספק, הוא באחריותך הבלעדית אתה תהא אחראי בלעדית לתוכן החומר.

הדין החל וסמכות שיפוט

43. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
44. פרשנותו ואכיפתו של תקנון  זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
45.  במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.